Kurset bag bogen ‘Samtalen om sex’

Sex som en naturlig del af livet har kun fået begrænset opmærksomhed i det behandlende sundhedssystem i mange årtier, på trods af at psykisk sundhed hænger tæt sammen med seksualitet. Frygten for at overskride den faglige kompetence kan holde én tilbage fra at spørge ind til seksuelle emner, samt frygten for at krænke vores egen eller klienternes blufærdighed. Forskning viser dog at de fleste seksuelle problemer bunder i relationelle og psykologiske problemstillinger og derfor er det et oplagt emne i ens arbejdshverdag. Desuden har forskning  vist, at den terapeutiske relation forbedres betydeligt når behandleren er lydhør og spørger åbent ind til klientens seksualitet. Dette kursus fokuserer på hvordan man håndterer samtalen om sex på professionel vis, samt hvad skal man som fagperson være opmærksom på. Som deltager vil du:

  • Blive bedre rustet til at tale om sex og seksuelle spørgsmål
  • Få redskaber til en god samtale om sex
  • Forstå årsagerne til seksuelle problemstillinger

 

Dette kursus tilrettelægges alt efter organisationens behov.  


 


Bogen ‘Samtalen om sex’

“Der er brug for mere åbenhed i sundhedsvæsnet, hvor seksualitet er et så godt som fraværende tema. Med Samtalen om sex har Karina Kehlet Lins skrevet en meget vigtig lille bog om et meget stort emne. Det er i sjælden grad lykkedes for hende i en afslappet tone at formidle en ikkedømmende, ikke-forudindtaget holdning til mennesker med forskellige former for seksuelle ønsker, lyster og behov. Bogen er gennemsyret af respekt og anerkendelse af den diversitet, der præger det seksuelle område. Hun har et godt blik for, at det normale har vidde grænser, og det er mit håb, at hendes bog vil finde vej ud på de sundhedsfaglige uddannelser og behandlingsinstitutioner, så de kommende generationer af sundhedspersonale vil blive bedre rustet til at bryde tabuet omkring seksualitet. Det vil vi alle komme til at nyde godt af.”

– Bo Møhl, professor, klinisk psykolog

Læs mere om bogen her.