Kurset bag bogen ‘Samtalen om sex’

Sex er en naturlig del af livet og psykisk sundhed hænger tæt sammen med seksualitet. Det er derfor et oplagt emne at tage op i psykoterapien. Seksualiteten har dog kun fået begrænset opmærksomhed i folkesundhedsarbejdet og i det behandlende sundhedssystem. Flere universiteter i Danmark har faktisk fjernet sexologien fra deres pensum. Det er med andre ord fortsat et tabubelagt emne, mens problemerne hober sig op hos klienterne.

Men frygten for at krænke vores egen eller klienternes blufærdighed kan holde os tilbage, samt frygten for at overskride den faglige kompetence. Forskning viser dog at de fleste seksuelle problemer bunder i relationelle og psykologiske problemstillinger. Så det er vores ansvar at spørge ind til det seksuelle, for at vise klienten at der er plads til at tale om dette emne også, hvis der er behov for det. Ved at være lydhør og spørge åbent ind til klientens seksualitet vil den terapeutiske samtale kunne forbedres betydeligt.


Målsætning

Dette kursus lærer dig hvordan du håndterer samtalen om sex på professionel vis, og som deltager vil du:

  • Blive bedre rustet til at tale om sex og seksuelle spørgsmål
  • Få redskaber til en god samtale om sex
  • Lære om forbindelsen mellem psykisk sundhed og seksualitet
  • Forstå årsagerne til seksuelle problemstillinger
  • Få indblik i den individuelle erotiske profil
  • Lære at erkende egne normer og værdier, og hvilken rolle de kan spille i den terapeutiske samtale om seksualitet


Det praktiske

Dato: 6. og 7. marts 2018
Tid: kl. 9-16 hver dag
Sted: Huset – KBH, Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K
Pris: 3500 kr. i alt inkl. bogen og let forplejning, frokost ikke inkl.
Målgruppe: Psykologer og psykoterapeuter
Tilmelding: Kan ske på nedenstående link:


Bogen ‘Samtalen om sex’

“Der er brug for mere åbenhed i sundhedsvæsnet, hvor seksualitet er et så godt som fraværende tema. Med Samtalen om sex har Karina Kehlet Lins skrevet en meget vigtig lille bog om et meget stort emne. Det er i sjælden grad lykkedes for hende i en afslappet tone at formidle en ikkedømmende, ikke-forudindtaget holdning til mennesker med forskellige former for seksuelle ønsker, lyster og behov. Bogen er gennemsyret af respekt og anerkendelse af den diversitet, der præger det seksuelle område. Hun har et godt blik for, at det normale har vidde grænser, og det er mit håb, at hendes bog vil finde vej ud på de sundhedsfaglige uddannelser og behandlingsinstitutioner, så de kommende generationer af sundhedspersonale vil blive bedre rustet til at bryde tabuet omkring seksualitet. Det vil vi alle komme til at nyde godt af.”

– Bo Møhl, professor, klinisk psykolog

Læs mere om bogen her.